บริษัท Lashes จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์อันรวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือได้นำเสนอบริการความปลอดภัยให้กับคุณ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม และปลอดภัย ตามนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณกับเว็บไซต์ โดยเราถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว .

การเก็บข้อมูลส่วนตัว

คุณจะต้องลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นก่อนการสั่งซื้อสินค้า ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเมื่อคุณกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพิ่มเติมได้ในกรณีเห็นสมควร

การใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความรับและใช้งานเพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์แลชเชส รวมถึงบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่ทำหน้าที่ในนามแลชเชสเท่านั้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับหมายศาลคำสั่งศาลหรือคำสั่งการปกครองของรัฐหรือความต้องการอื่นๆของกฎหมายหรือเมื่อเราจะใช้ดุลพินิจของเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเราหรือ สิทธิของผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินต่อกับการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านการถูกทำให้เสียชื่อเสียง

วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากคุณ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคุณเราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น หมายเลขบัตรเครดิตจะถูกเก็บรวบรวมโดย PayPal ของเรา

PAYPAL: นโยบายความเป็นส่วนตัว

บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถเข้าใช้งาน สั่งซื้อหรือยืนยันการสั่งซื้อด้วยระบบ paypal ผ่านทางเว็บไซต์แลชเชสได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามบนหน้าเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ่านและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์หากคุณรู้สึกไม่มั่นใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวนั้นแล้วหรือยัง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาอีเมลมาหาเราได้ที่ info@lashes.co.th