จัดส่งฟรีเมื่อสั่งสินค้าครบ 599.00 บาท | สิทธิพิเศษอื่นๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. บทนำ
หน้าเพจนี้อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ในการใช้บริการเว็บไซต์ LASHES (Thailand) มีที่อยู่เว็บไซต์ทางเรา บริษัท แลชเชส จำกัด จดทะเบียนเลขที่ 0105554141624 ทำการค้าภายใต้ชื่อ www.lashes.co.th และ www.lashesbasket.com อันหมายรวมถึงธุรกิจย่อยต่างๆ ของทางบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัท และพนักงานภายใต้บริษัทดังกล่าว เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นกรณีพิเศษ คือ www.lashes.co.th และ www.lashesbakes.com (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “เว็บไซต์” ) ซึ่งให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า“สินค้า”) (สำหรับคุณหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์) โปรดอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” นี้ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งสินค้าใดๆ ก็ตาม หากท่านได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านควรจะพิมพ์สำเนาของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ต่อไปนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

2. สิทธิของเว็บไซต์
- บริษัท LASHES มีสิทธิ์ที่จะระงับการดำเนินการใดๆของเว็บไซด์ อัยรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไข การะดำเนินงาน และการอัพเกรดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ
- บริษัท LASHES มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือยกเลิกเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- หากคุณได้ทำการละเมิกกฏหมายหรือทำผิดกฏในดุลยพินิจของบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานในเว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการสั่งซื้อและกิจกรรมต่าง หรือทำการฟ้องร้องตามกฏหมายในกรณีที่จำเป็น

3. ขั้นตอนการทำสัญญา
การสั่งซื้อสินค้ากับทาง LASHES นั้น :
-ท่านต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

4. ขั้นตอนการทำสัญญา
-คุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันหลังจากการสั่งซื้อสินค้าและยื่นคำขอเพื่อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นไม่ใช่ตัวคำขอเองเราจะไม่ส่งสินค้าใดๆให้ท่านจนกว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากท่าน เมื่อทางเราทำการระบุว่า ได้รับคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมลล์, จดหมาย, โทรสาร, หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งไว้แล้วนั้น การตอบรับนั้นๆมีผลเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ถือว่าเป็นการยืนยันยอมรับคำสั่งซื้อสินค้า ทั้งนี้ในการตอบรับนั้นๆทางเราอาจจะให้หมายเลขในการสั่งซื้อสินค้าและรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อทางเราขอพิจารณาสงวนสิทธิ์ไม่รับคำสั่งซื้อจากท่านในบางกรณี รวมทั้งกรณีที่สินค้าหมดซึ่งเราอาจจะเสนอสินค้าที่ใกล้เคียงกันอื่นๆให้ท่านพิจารณา (ในบางกรณีเราอาจจะขอให้ท่านยื่นส่งคำสั่งซื้อมาให้เราอีกครั้งหนึ่ง) o สัญญาการซื้อขายสินค้าจะเกี่ยวข้องเฉพาะสินค้าที่ได้รับการยืนยันรับคำสั่งซื้อสินค้าใน“การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” แล้วเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันใน “การยืนยันรับคำสั่งซื้อ” ของสินค้าชิ้นนั้นๆ จากทางเรา o เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานและบริการทุกอย่างบนเว็บไซต์